Hvordan få kjedekjøring til å fungere best mulig:

 

- Lange motbakker: Vi kjører sakte i lange stigninger, så sakte at vi ikke mister noen. Vi roper ”ro ned” dersom det går for fort.

 

 - Korte motbakker: Vi forsøker å holde farten opp hele bakken. Ta med farten opp hele bakken.

 

 - Slake utforbakker: De som drar bør trå så fort som mulig, slik at alle de som er bak kan bli med uten å trå og uten å bremse. Dersom de to første ikke trår på (for å hvile), må alle de andre bruke krefter på å bremse unødvendig. 

 

 - Bratte utforbakker: De som kjører først slipper løs så mye som mulig, de bak må dess-verre bruke krefter på å bremse og skal ikke kjøre forbi noen. Hold plassen din i rekka. Dette er særlig viktig i den første utforkjøringen, Heimdalsbakken. Men bakken ned fra Hjerkinn er et unntak, der går vanligvis all lagformasjon i oppløsning, alle kjører for seg selv og vi samles på nytt i bunnen av bakken.

 

 - Overgang fra flate til motbakke: De som drar bør kjøre på litt ekstra i starten av bakken, slik at de som fortsatt er på flate slipper å sette ned farten. Ta med farten opp i bakken.

 

 - Overgang fra utforbakke til flate: De som drar bør kjøre på litt ekstra i starten av flata, slik at de som fortsatt er i bakken slipper å bremse. Ta med farten ut på flata.

 

 - Overgang fra motbakke til flate: De som drar venter litt med å øke farten, slik at vi ikke ”mister” de som fortsatt er i motbakken. Øk farten sakte for å unngå at laget blir delt opp i biter.

 

 - Harde svinger: Når de som drar må dempe ned farten pga en skarp sving, bør de vente med å øke farten til alle er gjennom svingen, for å unngå at laget ”sprekker”. Øk farten sakte for å unngå at laget blir delt opp i biter.

 

 - Etter stopp: De som drar bør øke farten gradvis, til hele laget er med. Øk farten sakte for å unngå at laget blir delt opp i biter.

 

 - Lukking av luker: Dersom det blir luker i laget bør disse lukkes, men med forsiktighet. De to som ligger foran i luka øker farten gradvis og forsiktig inntil luka er lukket. Alternativet er å få de som ligger foran luka til å sakne farten litt, inntil luka er lukket. Dette kan gjøres enten ved å rope ”ro ned”, eller ved å sende en person forover med melding til de to som ligger helt først og drar.Designed by Business wordpress themes and freepoker.